fbpx

Dina kontaktuppgifter sparas och används för att vi ska kunna ge dig bra erbjudanden från Maskinkanalen. 

Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken i brevfoten i våra utskick.

Personuppgiftspolicy

För vem gäller den här Personuppgiftspolicyn?

Denna personuppgiftspolicy gäller dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev eller digitala tjänster, besöker våra webbplatser eller deltar i våra tävlingar och event. I den här policyn kallar vi det ”våra tjänster” för enkelhetens skull.

Sättet Maskinkanalen behandlar personuppgifter på kan komma att utvecklas med tiden, så vi rekommenderar att du läser denna policy med jämna mellanrum.

Vem är ansvarig?

Maskinkanalen är ansvarig för den behandlingen av uppgifter som sker inom ramen för våra tjänster.

Varför behandlas uppgifterna?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter om dig inom ramen för våra tjänster för att kunna
ge dig som använder våra tjänster tillgång till erbjudanden från Maskinkanalen eller från tredje part godkänd av Maskinkanalen, bland annat i form av erbjudanden som är anpassade utifrån uppgifter du lämnat om dina intressen. Rättslig grund: samtycke, artikel 6.1 a i GDPR.
ta fram statistik, mäta kundnöjdhet och utveckla våra nya och befintliga tjänster, webbplatser och appar. Rättslig grund: berättigat intresse, artikel 6.1 f i GDPR.
leva upp till kraven i bokföringslagen och liknande lagstiftning. Rättslig grund: rättslig förpliktelse, artikel 6.1 c i GDPR.

Vilka uppgifter samlas in?

Vi samlar in, använder och sparar uppgifter som namn, e-postadress, IP-adress. Även uppgifter om intressen och engagemang samlas in i vissa sammanhang. Vi samlar också in information om hur besökare beter sig på våra webbplatser, t ex om vilka sidor de besöker.

Hur samlas uppgifterna in?

Uppgifterna samlas i huvudsak in direkt från dig som använder våra tjänster, exempelvis:

om du kontaktar oss via e-post, telefon, våra webbplatser eller sociala medier
när du lämnar din e-post vid prenumeration på något av våra nyhetsbrev
På våra webbplatser samlas uppgifter om besökarnas beteende in med hjälp analysverktyg.

Hur används uppgifterna?

Uppgifterna samlas in, sparas, bearbetas, samkörs, analyseras och används på olika sätt för de syften som beskrivs ovan, t ex för leverans, marknadsföring och utveckling av våra tjänster.

Maskinkanalen kan komma att använda uppgifter om dig för att kontakta dig genom telefonsamtal, sms, e-post, vanlig post eller andra digitala kanaler t ex någon av våra appar och sociala medier.

Maskinkanalen lämnar ut uppgifter till våra samarbetspartners inom tryck, distribution, analys, kundundersökning, kundservice, betallösningar, marknadsföring och liknande när det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster eller för något av de andra syften som beskrivits ovan.

Hur länge sparas uppgifterna?

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev används och sparas uppgifter om dig till dess att du avanmäler dig från nyhetsbrevet.

Kan jag få del av uppgifter om mig samt ändra eller ta bort dem?

Du har rätt att kostnadsfritt ta del av dina personuppgifter. Du kan även begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter om dig eller invända mot behandlingen på annat sätt. Du kan också begära att få portera dina uppgifter.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig har vi rätt att ta ut en skälig avgift för att täcka våra kostnader för att hantera den. Vi kan också välja att inte tillmötesgå din begäran i ett sådant fall.

Vad kan jag göra om jag inte vill ha direktreklam från er?

Du har rätt att när som helst avstå från direktmarknadsföring. Det gör du antingen genom att följa instruktionerna i det marknadsföringsmeddelande du har fått eller genom att kontakta Kundservice.

Vad kan jag göra om jag har synpunkter på hur uppgifterna behandlas?

Om du har synpunkter på hur vi behandlar uppgifter om dig är du välkommen att höra av dig till Maskinkanalen. Du kan också vända dig till Datainspektionen om du vill framföra ett klagomål.

Du når vår Maskinkanalen på

info@maskinkanalen.se
Maskinkanalen, Skalunda Smedegården 3, 531 98 Lidköping
Tel 073-1588910