Slutligt resultat av Boels erbjudande om alla aktier i Cramo Plc

Boels avslutar anbudserbjudandet och inleder en efterföljande erbjudandeperiod.

Enligt de slutliga resultaten av anbudserbjudandet har Boels Rental nu förvärvat aktier som utgör cirka 93,04% i Cramo. Boels är glada över att kunna meddela att det kommer att slutföra anbudserbjudandet. Pierre Boels, VD för Boels Topholding B.V. kommenterar denna viktiga milstolpe:

– Jag är glad och stolt över att kunna meddela att Cramo nu kommer att bli en del av Boels. Förvärvet gör Boels till en ledande aktör på den europeiska uthyrningsmarknaden för utrustning. En perfekt position för ytterligare tillväxt. Utökad geografisk närvaro och kundbas, gör det möjligt för oss att fördubbla vår verksamhet och öka vår marknadspåverkan. Tillsammans med Cramo kan vi kombinera uthyrningsutrustning, data, teknik och expertis för att förbättra vår service till kunder. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Cramo, eftersom våra företag passar mycket bra ihop både ur ett strategiskt perspektiv och ett kulturellt.

Aktieägare som accepterat erbjudandet kommer att betalas ut den 6 februari, 2020 beroende på den tid som de finansiella institutionerna behöver för vidare betalning.

För att ge de återstående aktieägarna möjlighet att godta erbjudandet har Boels Rental beslutat att inleda en efterföljande anbudsperiod med start den 6 februari 2020 kl. 9:30 (EET) med avslut 20 februari 2020 kl. 16:00 (EET). Ytterligare instruktioner kan erhållas från Nordea Bank Abp genom att skicka ett mejl till: cramo‑erbjudande@nordea.com

Boels kommer att meddela den preliminära procentandelen av anbudet under efterföljande anbudsperiod den 21 februari, 2020 och den slutliga procentsatsen på eller omkring den 25 februari,2020. Dessa aktier kommer att betalas till aktieägarna den 26 februari 2020 beroende på den tid som de finansiella institutionerna behöver för vidare betalning.

Boels har för avsikt att förvärva samtliga aktier i Cramo samt ansöka om en avnotering av Cramos aktier från Nasdaq Helsinki Ltd. Eftersom ägandet i Cramo kommer att överstiga 90% av samtliga aktier, kommer Boels Rental inleda processen för att lösa in aktier från de aktieägare som inte accepterat erbjudandet, och därmed uppnå ägandet av alla aktier i Cramo. Detta kommer att ske i enlighet med aktiebolagslagen.

​Mer information finns att tillgå på Cramo Groups hemsida.

Vid pressfrågor, kontakta: 

​Sohana Josefsson

SVP Marketing & Communication, Cramo Plc
M: +46 70 508 99 09
E: sohana.josefsson@cramo.com

Dela denna nyhet!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •