Utvecklar fjärrstyrda lastare för virkesterminaler

Fjärrstyrda virkeslastare kan effektivisera arbetet på virkesterminaler. Skogforsk arbetar nu i ett projekt där målet är att samma operatör ska ...