Entreprenad Live kommer tillbaka till Säve 2020 och 2022

– Vi lyssnar på våra kunder och kommer tillbaka till Säve depå i september 2020 och 2022. Till Entreprenad Live 2020 har vi redan mycket bokat. De flesta utställarna vill säkerställa en bra monterplats redan nu, säger Entreprenad Lives projektledare Hans-Erik Kristensson.

Årets Entreprenad Live i Göteborg fick höga betyg från besökare och utställare visar den enkätundersökning som det oberoende undersökningsföretaget Fairlink har genomfört. Framförallt mässplatsen och det personliga bemötandet får starka siffror.

Besökarna upplever att en entreprenadmässa speciellt för Västsverige gör det möjligt för dem att enkelt ta sig dit. Utställarna anser att den geografiska närheten underlättar för dem att möta kunder de annars kunde ha missat.

Både utställare och besökare vill ha Prova-På-möjligheter.

– Det känns som vi träffat rätt med mässkonceptet och platsen i Göteborg, säger Hans-Erik Kristensson.

– Det är en komplett mässa som erbjuder en unik chans att testköra maskiner direkt i montrarna – en möjlighet som var mycket uppskattad av både utställare och besökare.

– Säve Depå är en fantastisk mässplats – logistiken för både utställare och besökare kan knappast bli bättre.

Dela denna nyhet!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •