Starkt Resultat för SAMSON

SAMSON redovisar en vinst på 23,6 miljoner danska kronor för sitt senaste verksamhetsår 2018/2019. Omsättningen blev drygt en halv miljard danska kronor, en ökning med 51 procent jämfört med föregående år.

– Vi är stolta över att ha uppnått ett så bra resultat. Det har varit ett hektiskt år där vi för SAMSON AGRO A/S, både i Danmark och på de internationella marknaderna, har upplevt ett växande intresse för våra produkter. Vår långsiktiga investering i produktutveckling har inneburit att vi har tekniska lösningar som tilltalar större djurgårdar och maskinstationer som kräver produkter med hög effektivitet samt optimalt utnyttjande av näringsämnen i naturgödsel, säger Lars Henriksen som är vd för SAMSON.

Lars Henriksen är nöjd med förvärvet av franska PICHON som blev klart i januari 2019.

– Med PICHON har vi också fått ett starkt produktsortiment som kompletterar SAMSON på ett effektivt sätt. Det innebär att vi nu har ett produktprogram som gör SAMSON GROUP A/S till en tillverkare som täcker marknadens efterfrågan inom segmenten för både små, medelstora och stora företag samt maskinstationer i alla kategorier, säger han.

Nya nationella gödsellagar i Europas jordbruksländer kräver fortsatt betydande investeringar för att uppfylla miljökraven. SAMSON:s produkter är viktiga verktyg i det praktiska genomförandet av EU:s ramdirektiv för vattenmiljö samt FN:s mål för världsklimatinsatser när det gäller naturgödsel från jordbruksproduktion.

Med förvärvet av PICHON har vi förstärkt den roll SAMSON GROUP A/S kommer att spela inom just detta område i Danmark och internationellt – rollen som Europas ledande tillverkare av maskiner för effektiv och hållbar användning av naturgödsel.

På Agritechnica hedrades nyligen SAMSON AGRO A/S för sitt arbete. Företaget tilldelades en silvermedalj för nyheten NPK-sensorn/SAMSON SlurryLab för korrekt mätning i realtid av näringsämnen i naturgödsel. Det var första gången ett danskt företag fick en medalj på utställningen.

Dela denna nyhet!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •