Hydroscands SlangExpress växer i Malmö

Hydroscands populära, mobila slangservicetjänst, SlangExpress, fortsätter att växa i Skåne. I Malmö har efterfrågan av mobil slangservice ökat så pass mycket att de befintliga servicebussarna rullar konstant. För att svara upp mot kundernas efterfrågan har Hydroscand valt att satsa ytterligare på tjänsten i Malmö.

Hydroscands mobila slangservicetjänst, SlangExpress, har under de senaste åren vuxit kraftigt i Sverige. Nu har Hydroscand valt att öka tillgängligheten ytterligare i Malmö genom att rulla ut ytterligare en servicebuss.

”Det är glädjande för oss att så många kunder ser värdet i effektiv mobil slangservice. Kunderna vänder sig till oss för att få snabb hjälp och korta ned kostsamma driftstopp. Det är därför viktigt att vi följer med och ökar tillgängligheten i samma takt som efterfrågan”, säger Conny Hansen, regionchef syd på Hydroscand.

Den nya bussen har redan börjat rulla och bemannas av serviceteknikern Eddie Holmkvist som utgår från butiken i Malmö.

SlangExpress i Malmö går att nå dygnet runt med samma telefonnummer som i övriga delar av landet – 020-46 46 00.

Dela denna nyhet!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •