Den utsläppsfria byggplatsen, nollutsläppsmaskiner från Wacker Neuson i arbete på gågatorna

För en nattbyggplats på Köpenhamns gågator var det i slutet på 2019 i synnerhet bullerfria byggmaskiner och -utrustningar som efterfrågades. Vid dragning av ny kabel användes därför nästan hela familjen nollutsläpp från Wacker Neuson: från batteridrivna stampar via den elektriska hjullastaren till minigrävmaskinen EZ17e.

Det innebar inga kompromisser trots deras utsläppsfria arbetssätt – det utlovas av nollutsläppslösningarna från Wacker Neuson. I Köpenhamns innerstad bevisades det i slutet på år 2019. Här dras ny kabel på gågatorna. För att inte begränsa de lokala affärernas öppettider och ej heller störa invånarna förlades arbetena övervägande till nätter och tidigare morgnar. Med hjälp av produktlinjen för nollutsläpp från Wacker Neuson kunde hela byggplatsen drivas helt utan utsläpp och mycket tyst: Vid bullermätningar som utfördes av Köpenhamns stad uppmärksammades inget buller från nollutsläppsprodukterna – endast de förbipasserande sopbilarna med konventionella motorer förorsakade några mätbara värden. “På grund av den ökande utsläppsfrågan, i synnerhet i innerstadsområden, och de alltmer ekonomiska lösningarna, ser vi ett stigande behov av utsläppsfria lösningar“, säger Alexander Greschner, försäljningsdirektör för Wacker Neuson Group. “Redan för fem år sedan presenterade vi batteristampen som en världsnyhet och har sedan dess expanderat vår produktportfölj allt mer med utsläppsfria maskiner. För tillfället har vi totalt 13 produkter för byggbranschen.“

En komplett process – fullständigt utsläppsfri
Den danska hyresfirman GSV försörjde den utförande byggentreprenören med nollutsläppsprodukterna från Wacker Neuson. Peter Fritzbøger, försäljnings- och marknadsföringschef på GSV, berättar om lösningarna från Wacker Neuson: “Våra erfarenheter visar, att nollutsläppsmaskinerna är lätta att manövrera, de kräver ingen särskild träning och är precis lika tillförlitliga som konventionella maskiner.“ Först bröts gatstenarna i Köpenhamns innerstad upp med helt den elektriska grävmaskinen med Zero Tail EZ17e och sedan grävdes marken ur. Tack vare dess kompakta byggsätt stack bakdelen inte ut från undervagnen vid ett enda tillfälle. 1,5-tonsgrävmaskinen saknar inte något som de bränsledrivna minigrävmaskinerna i samma klass har: Alla hydrauliska funktioner har samma prestanda som hos den konventionella modellen. Grävmaskinen EZ17e kan tack vare en intelligent laddningshantering sättas in helt flexibelt, varigenom laddningskapaciteten räcker för en genomsnittlig arbetsdag. Dessutom kan grävmaskinen laddas även i drift, eftersom maskinen kan utföra stationära aktiviteter, exempelvis inomhusdemolering, vid laddning. Det uppladdningsbara batteriet kan laddas från ett normal eluttag (110-230 V). Dessutom finns det en snabbladdning via högspänning som tar endast fyra timmar.

Schaktmassorna transporterades bort med hjälp av den eldrivna hjuldumpern DW15e med 1,5 tons nyttolast. Dumpern är utrustad med separata elmotorer för drivning och arbetshydraulik, detta för att självständigt kunna ta ut behovsbaserad kapacitet, vilket minimerar energiförbrukningen. När maskinen bromsar eller vid körning nedför i bergssluttningar matas energin tillbaka till det uppladdningsbara batteriet och utnyttjas för att ladda det. Det underhållsfria batteriet levereras med inbyggd laddare, som enkelt kan kopplas in i laddstationen. Dessutom användes hjullastaren WL20e för materialtransport på byggplatsen. Den har en skopvolym på 0,2 kubikmeter och är standardmässigt utrustad med ett högvärdigt AGM-batteri (“Absorbent Glass Mat“), vilket utmärker sig genom ett synnerligen enkelt handhavande och lågt underhållsbehov.

Efter kabeldragningen på gågatorna komprimerades marken med en batteristamp och en vibratorplatta. För större ytor användes den batteridrivna vibratorplattan AP1850e och på tränga platser batteristampen AS50e. Båda kan drivas med samma modulärt användbara uppladdningsbara batteri med litiumjonsteknik, som kan bytas i en handvändning. Detta uppladdningsbara batteri utvecklades främst för tunga byggarbetsinsatser och levererar tillräcklig energimängd för alla de arbeten som uppkommer under en genomsnittlig arbetsdag för en komprimeringsmaskin.

Utsläppsfritt blir allt viktigare
Ständigt fler städer betraktar en skärpning av utsläppsgränsvärdena, något som också gäller för Köpenhamn. “Det finns ännu inte några föreskrifter, men vi skulle vilja att införa en reglering i Köpenhamn under den kommande åren. I detta avseende anser vi att det är nödvändigt både med samarbete mellan städer och med industrin“, förklarar Jørgen Abildgaard, direktör för klimatprogrammet på Köpenhamns stad.

Produktserien från Wacker Neuson omfattar tre batteristampar, tre batteridrivna vibrationsplattor, en dual power grävmaskin (hybrid), en eldriven minigrävmaskin, en eldriven hjullastare, eldrivna band- och hjuldumprar såväl som ett stavvibratorsystem för betong komprimering.

Här du kan se en video om den utsläppsfria byggplatsen i Köpenhamn:

Ytterligare information finns på www.wackerneuson.com/zeroemission

Dela denna nyhet!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •