HORSCH släpper ny generation av JOKER RT

HORSCH har sedan tidigare introducerat det bogserade tallriksredskapet JOKER RT till den svenska marknaden. Nu presenteras nästa generation av den uppskattade produkten. Den nya modellen beskrivs som den optimala lösningen av bogserade tallriksredskap och finns med fem, sex och åtta meters arbetsbredd.

Utmärkande är den nya konstruktionen med flexibel tillvalsutrustning för svåra arbetsförhållanden och de tandade tallrikarna med 52 cm i diameter som gör ett imponerande jobb gällande bearbetning och bästa nerträngning i marken. Hos Joker RT har även tallrikarnas vinklar optimerats ytterligare.

 – Tallrikarna är parvis upphängda med gott om utrymme för passage av skörderester. Lagren i tallrikarna är mycket robusta och helt underhållsfria. Det ser vi som mycket positivt, säger Daniel Andersson, produktchef för HORSCH på Swedish Agro Machinery.

Passar alla förutsättningar
Den nya generationen av JOKER RT innebär bland annat kvick, grund bearbetning av stubb för snabb groning av spillsäd, god halminblandning och kapilläravbrott, en effektiv beredning av såbädd efter plog eller kultivator, inblandning av lång halm och svårbrukade skörderester. Dessutom är den mycket effektiv vid inblandning av stallgödsel eller fånggröda vid eko-odling.

Ytterligare fördelar med nya HORSCH JOKER RT

• Skapar finfördelad och återpackad såbädd
• Bästa arbetsresultat genom hög körhastighet
• Högsta kapacitet med lågt dragkraftsbehov

Tillvalsutrustning
Nya JOKER 5–8 RT kan också kombineras med tillvalsutrustning.

KnivvalsKnivvalsen som täcker hela arbetsbredden är 300 mm och har sex knivar per vals för att förstärka sönderdelningseffekten. Knivarna är monterade i spiralform för jämn belastning och stabilitet. Hela systemet har hydraulisk belastning upp till 100 bar och hydrauliskt skydd mot överbelastning. Knivvalsen är ett utmärkt redskap för att bearbeta fånggröda eller grund bearbetning av stubb efter raps, solrosor eller majs.

CrossboardAnvänds med fördel för allt från effektiv bearbetning av plöjda fält och efter intensiv kultivering till utjämning av plöjda fält och såbäddsberedning.

Dela denna nyhet!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •