CLAAS-leveranser till kungens lantbruk

Kung Carl Gustavs lantbruk Stenhammars Gods i Södermanland har köpt en ny CLAAS traktor och slåttermaskin. Maskinerna levererades till kungens lantbruk av Swedish Agro Machinery i juni. Traktorn är en AXION 870 CMATIC och slåtterkrossen en butterfly med DISCO 3600 FC MOVE i fronten och DISCO 9200 C AUTOSWATHER där bak.

Swedish Agro Machinery träffade driftschef Per Rudengren och hans team i juni i samband med leverans av deras nya CLAAS Traktor och Butterfly ekipage.

Per har sysslat med vall i 30 år och det är viktigt för honom att hela tiden hitta något nytt och att fortsätta utvecklas och rationalisera. I år investerade man i en DISCO MOVE Slåtterkross och en CLAAS AXION 870 traktor. Valet av traktor gjordes bland annat på grund av den goda förarmiljön i hytten, hyttfjädringen, transmissionen och dataskärmarna. GPSen är en viktig del i samarbetet mellan CLAAS traktorn och DISCO slåtterkrossen. Servicen från leverantören är också väldigt viktig menar Per.

– Det är en otrolig förmån att Swedish Agro Machinery nu också har service i Flen, säger han.

Sedan 1965 arrenderas och drivs Stenhammars gods av HM Kung Carl XVI Gustav. Gården är fokuserad på den biologiska mångfalden. Miljö, natur- och kulturvård är högt prioriterade.

Man brukar 500 av totalt 800 hektar för betesmark. Växtodlingen på Stenhammar är helt inriktad mot ekologisk grovfoderproduktion. Allt grovfoder produceras och lagras till foder för nötkreatur.

Miljö, natur- och kulturvård och resurshushållning är ämnen som är högt prioriterade. Några exempel på det är det ekologiska jordbruket samt det certifierade skogsbruket. Befintliga åkrar och tidigare oanvänd åkermark nyttjas för ekologisk produktion av vall. Kemikalier eller konstgödning används inte i växtodlingen. Natur- och kulturvård bedrivs genom anläggande av viltvatten, slyröjning, nötkreaturens bete i hagar och på betesmarker och genom underhåll av gårdens många byggnader och kulturlämningar. Så lång som möjligt drivs verksamheten på ett resursbesparande och miljövänligt sätt.

Källa: https://www.stenhammarsgods.se/om-stenhammar/Swedish Agro Machinery
Swedish Agro Machinery grundades 2016 och är ett svenskt företag fokuserat på representation och import av CLAAS lantbruksmaskiner i Sverige. Företaget är också generalagent för SAMSON, HORSCH, AVR, SPEARHEAD, SCANSTONE och återförsäljare av LEMKEN. Swedish Agro Machinery är ett dotterbolag till Danish Agro-koncernen som består av en rad företag inom lantbruksbranschen i Danmark och andra länder. Östra Sönnarslöv Traktorservice är ett dotterbolag till Swedish Agro Machinery.

Dela denna nyhet!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •