Engcon redovisar positivt resultat 2019 – och ökar nettoomsättningen med 13 procent

Engcon Groups nettoomsättning landade på drygt 1,3 miljarder svenska kronor, vilket är en ökning med 13 procent mot föregående år. Det är tionde året i rad som omsättningen ökar. Förra året utmärker sig också med priser, etableringar på nya marknader och strategiska vägval för framtiden. Efterfrågan på Engcons produkter har dessutom fortsatt öka stadigt.

Engcon Groups nettoomsättning landade 2019 på 1 349 553 000 SEK (1 195 319 000 SEK), med ett rörelseresultat på 194 590 000 SEK (192 413 000 SEK), vilket är en minskad vinstmarginal från 16 procent 2018 till 14,5 procent 2019.

– Självklart känns det skönt att stänga bokslutet för 2019 med ett positivt resultat. Redan under hösten började vi känna av konjunktursvängningen, men vår etableringsstrategi på nya marknader har dock bidragit starkt till en ökad nettoomsättning. En bra påfyllnad inför tuffare tider framöver, säger Krister Blomgren, VD för Engcon Group.

Engcon har haft en stabil ökning under många år. Företaget växer i Frankrike, USA och Nederländerna, och etablerar under 2020 nya kontor i Australien och Korea. Centralt har bolaget fokuserat på kompetensförsörjningen genom rekrytering av nyckelpersoner för att rusta för framtiden och fortsatt utveckling.

– Vi kommer ha en fortsatt offensiv tillväxtstrategi med framförallt organisk tillväxt på nya marknader. Vi ser en snabbt växande marknad för tiltrotatorer världen över, fortsätter Krister Blomgren.

Engcons strategi för de kommande åren ligger fast med fokus på fortsatt tillväxt, ökad effektivitet och ett tydligt engagemang i att utveckla grävmaskinisternas vardag.

– Vi gick in i 2020 med ett bra verksamhetsår i ryggen. Men Covid-19 har även drabbat oss och försäljningen har varierat kraftigt under våren. Men vi fortsätter på den inslagna vägen genom att lägga oss ännu närmre våra slutkunder, för att fortsätta vara förstahandsvalet som leverantör av tiltrotatorer för världens alla grävmaskinister.

Höjdpunkter 2019:

 • En 90 miljonersinvestering genomförs i produktionsanläggningen i Strömsund, Sverige
 • Utses till ett av Sweden’s Best Managed Companies första gången priset delas ut
 • Antalet medarbetare passerar 300 personer
 • Utses av svenska affärstidningen Di till Mästargasell för 10 år av kontinuerlig tillväxt
 • Lanserar Team Engcon, en intern friskvårdssatsning för att förbättra personalens hälsa
 • Kör världsomspännande kampanj, ”Dig Smart. Dig Safe”, för ökad säkerhet på arbetsplatser
 • Nettoomsättningen passerar 1,3 miljarder


Kontakt:
Krister Blomgren, engcon Group | +46 70 529 92 65engcon är världsledande tillverkare av tiltrotatorer och tillhörande redskap som ökar grävmaskiners flexibilitet, precision och säkerhet. Med kunskap, engagemang och hög servicenivå skapar engcon framgång för sina kunder.engcon är en större koncern bestående av moderbolagetengcon Holding AB med säte i Strömsund, Sverige och utöver det ansvarar egna säljbolag för försäljningen på respektive marknad; Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Benelux, Australien, England, Tyskland, Korea och Nordamerika (USA och Kanada). För övriga marknader ansvarar engcon Sweden.
engcon-gruppen omsatte 2019 ca 1350 MSEK med ca: 300 anställda. engcon grundades 1990.

www.engcon.com

Dela denna nyhet!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •