Starkt Resultat för SAMSON

SAMSON redovisar en vinst på 23,6 miljoner danska kronor för sitt senaste verksamhetsår 2018/2019. Omsättningen blev drygt en halv miljard ...